середа, 16 березня 2016 р.


15-16 березня у актовій залі вперше проходила шкільна наукова конференція. Така форма роботи була актуальною, щоб педагогічному та учнівському колективу підвести підсумок п’ятирічної роботи над шкільною проблемою «Здоров΄я через освіту в системі психолого-педагогічного розвитку особистості учня». Учителі запроваджували у роботі прогресивні здоров΄язберігаючі технології, медичний працівник проводив моніторинг захворюваності школярів щороку. Але «Школа сприяння здоров΄ю» повинна виховати учнів, які мають практичні навички бути здоровими. Проектні технології – це найкращий метод навчання. Учні 3-4 класів, групи продовженого дня 3-4 класів протягом 6 місяців (з жовтня по березень 2016 р.) працювали над проектами.



3-А клас (кл.керівник Ковалевська Н.Н.) – «Вода – основа життя»

3-Б клас (кл.керівник Золотарьова Л.І..) – «Здорова їжа»

3-В клас (кл.керівник Ковтун Г.М.) – «Дивний світ меду»

3-Г клас (кл.керівник Колодяжна І.В.) – «Для чого потрібні вітаміни»

4-А клас (кл.керівник Вуйко А.С.) – «Шкідливі звички»

4-Б клас (кл.керівник Гречко С.І.) – «Вода – джерело життя»

4-В клас (кл.керівник Пробийголова Л.Ю.) – «Повітря, яким ми дихаємо»

ГПД 3-і класи (вихователь Гусаренко С.М.) – «Пластик в житті людини»

ГПД 4-і класи (вихователь Маєвська М.І..) – «Наша шкільна сімя. Яка вона?»

Музичний проект «Веселі танці, пісні, рухи  - це здоров΄я вірні друзі»


Різні методи дослідження: екскурсії, досліди, пошук додаткової літератури, виступи агітбригад, вивчення пісень, руханок, віршів, зустрічі, випуск газет, бюлетенів, буклетів, збірок допомогли захистити проект та збагатити учнів важливими знаннями по збереженню та зміцненню свого здоров΄я. По завершенню конференції класні колективи нагороджені дипломами, вчителі – сертифікатами. Також за інтелектуальну працю всі учні отримали фруктові соки. Висловлюємо вдячність учителям, вихователям-керівникам проектів, а також учням та батькам за допомогу та підтримку.

середа, 13 січня 2016 р.

Пам'ятка «Оформлення проекту»

Вимоги до оформлення проекту:

Проект може складатися з двох або трьох основних частин:
1) теоретична частина (огляд літератури);
2) практична частина (результати спостережень, досвіду, експерименту та ін.);
3) проектна частина.

Обов'язковими є огляд літератури з проблеми і власне проектна частина. Теоретична і практична частини проекту представляють завершену навчально-дослідну роботу, на підставі результатів якої автор (и) пропонують те чи інше рішення виявленої проблеми (проектна частина).

Оформлення проекту

Проект оформлюється на аркушах форматом А4, в надрукуваному вигляді, не більше 15 сторінок. Таблиці, схеми, малюнки включаються в текст проекту або виносяться в додатки.
1. Перша сторінка.
а) назва проекту;
б) ім'я та прізвище автора (ів);
в) ім'я, по батькові та прізвище, посада, місце роботи керівника проекту;
г) місце основного навчання автора (ів): місто
д) клас, назва освітнього закладу, де був виконаний проект;
е) рік підготовки проекту.

2. Друга сторінка - Зміст.

3. З третьої сторінки - основний зміст проекту.
а) обгрунтування актуальності проблеми;
б) перелік виявлених проблем, аналіз причин їх появи;
в) мета і завдання проекту із зазначенням його адресності (області застосування);
г) короткий літературний огляд (теоретичне обгрунтування проектної частини);
д) результати практичних дослідно-експериментальних досліджень (якщо є);
е) зміст проекту (пропоновані шляхи і способи вирішення проблеми);
ж) передбачуваний результат у разі реалізації проекту.

4.  Остання сторінка - список літератури (за правилами бібліографічного опису).

(В електронному варіанті оформлення проекту буде включено до електронного шкільного збірника «Здоров΄язберігаючі проекти у початковій школі»)

План виступу

Пункти
Варіанти
Привітання
«Доброго дня!»
«Доброго дня шановні члени журі, гості  та  учасники конференції»
Представлення (Учні, клас, заклад)
«Ми, учні……(клас, заклад)

Тема проекту
«До Вашої уваги представляємо свій проект :« ….»
Актуальність теми
«Цю тему ми обрали, тому що….»
Коротко                      про поставлені завдання проекту та способи їх досягнення
«Основними завданнями нашого проекту є:
1………………………………………………………
2………………………………………………………
3………………………………………………………»
Коротко про хід роботи над проектом:
«У ході роботи над проектом ми:
1. Одержали  нові знання з …..
2.Проводили   дослідження у вигляді: …………………
3. Розв΄язали проблеми :…………
4. Інше….
Коротко про подальші кроки по темі проекту
«Вважаємо, що даний проект може бути використаний (де і для чого)
1…………………..
2…………………..
3……………………
Вдячність за увагу до виступу
«Дякуємо за увагу, ми готові відповісти на ваші запитання
Вдячність за зацікавленість та питання по темі дослідження
«Висловлюємо вдячність за інтерес та питання по темі нашого проекту. До побачення

  
Виступ учнів  при захисті проекту
може бути побудований з відповідей   на наступні питання:
1. Чому ви почали розробляти саме цей проект? Для кого він призначений?
2. Чи було проведено попереднє дослідження, інтерв'ювання потенційних користувачів? Якщо так, то що було виявлено?
3. Яка основна ідея  проекту? Які ще ідеї були у вас? Чому їх відкинули?
4. Якими вимогами до проекту керувалися? Чи відповідає їм обрана ідея?
5. Які використовувалися матеріали? Чи достатніми знаннями та вміннями володіли або довелося чомусь вчитися? Скільки часу  знадобилося? Яке обладнання ти використовували? Хто вам допомагав? (Коротка характеристика процесу виконання проекту.)
6. За якими етапам виконувався проект? У чому вони полягали? (Коротка характеристика виробничих етапів.)
7. Які коментарі ви отримали відносно виготовленого виробу від користувачів або сторонніх людей?
8. Як поліпшити проект і (або) які напрямки для подальшого дослідження?

Джерело:Опорна схема "Основні етапи роботи над проектом"
http://www.mindomo.com/view?m=e8e595c9639d4a7796988a0ac04b706c
Джерела в Інтернеті:

http://nachalka.com/node/401 Організація роботи над проектами

неділя, 15 листопада 2015 р.

Шановні керівники проектів! Чудовий сервіс, який допоможе Вам вести роботу над проектом!

середа, 7 жовтня 2015 р.



Здоров’я — розкіш для людини,
Найбільша цінність у житті.
Як є здоров’я день при днині,
Можливість є йти до мети.
Тоді є радість, щастя, диво,
Краса у крапельці роси.
Тоді людина йде щасливо
Серед безмежної краси
Й чарівність світу відчуває.
Для неї в хмурість — дні ясні.
Вона всі труднощі долає
Й співає радісні пісні.
Вона — здорова! Це чудово,
Бо їй нічого не болить.
Вона добро творить готова.
І це прекрасно! Можна жить!
Н.Красоткіна