середа, 13 січня 2016 р.

Пам'ятка «Оформлення проекту»

Вимоги до оформлення проекту:

Проект може складатися з двох або трьох основних частин:
1) теоретична частина (огляд літератури);
2) практична частина (результати спостережень, досвіду, експерименту та ін.);
3) проектна частина.

Обов'язковими є огляд літератури з проблеми і власне проектна частина. Теоретична і практична частини проекту представляють завершену навчально-дослідну роботу, на підставі результатів якої автор (и) пропонують те чи інше рішення виявленої проблеми (проектна частина).

Оформлення проекту

Проект оформлюється на аркушах форматом А4, в надрукуваному вигляді, не більше 15 сторінок. Таблиці, схеми, малюнки включаються в текст проекту або виносяться в додатки.
1. Перша сторінка.
а) назва проекту;
б) ім'я та прізвище автора (ів);
в) ім'я, по батькові та прізвище, посада, місце роботи керівника проекту;
г) місце основного навчання автора (ів): місто
д) клас, назва освітнього закладу, де був виконаний проект;
е) рік підготовки проекту.

2. Друга сторінка - Зміст.

3. З третьої сторінки - основний зміст проекту.
а) обгрунтування актуальності проблеми;
б) перелік виявлених проблем, аналіз причин їх появи;
в) мета і завдання проекту із зазначенням його адресності (області застосування);
г) короткий літературний огляд (теоретичне обгрунтування проектної частини);
д) результати практичних дослідно-експериментальних досліджень (якщо є);
е) зміст проекту (пропоновані шляхи і способи вирішення проблеми);
ж) передбачуваний результат у разі реалізації проекту.

4.  Остання сторінка - список літератури (за правилами бібліографічного опису).

(В електронному варіанті оформлення проекту буде включено до електронного шкільного збірника «Здоров΄язберігаючі проекти у початковій школі»)

План виступу

Пункти
Варіанти
Привітання
«Доброго дня!»
«Доброго дня шановні члени журі, гості  та  учасники конференції»
Представлення (Учні, клас, заклад)
«Ми, учні……(клас, заклад)

Тема проекту
«До Вашої уваги представляємо свій проект :« ….»
Актуальність теми
«Цю тему ми обрали, тому що….»
Коротко                      про поставлені завдання проекту та способи їх досягнення
«Основними завданнями нашого проекту є:
1………………………………………………………
2………………………………………………………
3………………………………………………………»
Коротко про хід роботи над проектом:
«У ході роботи над проектом ми:
1. Одержали  нові знання з …..
2.Проводили   дослідження у вигляді: …………………
3. Розв΄язали проблеми :…………
4. Інше….
Коротко про подальші кроки по темі проекту
«Вважаємо, що даний проект може бути використаний (де і для чого)
1…………………..
2…………………..
3……………………
Вдячність за увагу до виступу
«Дякуємо за увагу, ми готові відповісти на ваші запитання
Вдячність за зацікавленість та питання по темі дослідження
«Висловлюємо вдячність за інтерес та питання по темі нашого проекту. До побачення

  
Виступ учнів  при захисті проекту
може бути побудований з відповідей   на наступні питання:
1. Чому ви почали розробляти саме цей проект? Для кого він призначений?
2. Чи було проведено попереднє дослідження, інтерв'ювання потенційних користувачів? Якщо так, то що було виявлено?
3. Яка основна ідея  проекту? Які ще ідеї були у вас? Чому їх відкинули?
4. Якими вимогами до проекту керувалися? Чи відповідає їм обрана ідея?
5. Які використовувалися матеріали? Чи достатніми знаннями та вміннями володіли або довелося чомусь вчитися? Скільки часу  знадобилося? Яке обладнання ти використовували? Хто вам допомагав? (Коротка характеристика процесу виконання проекту.)
6. За якими етапам виконувався проект? У чому вони полягали? (Коротка характеристика виробничих етапів.)
7. Які коментарі ви отримали відносно виготовленого виробу від користувачів або сторонніх людей?
8. Як поліпшити проект і (або) які напрямки для подальшого дослідження?

Джерело:Опорна схема "Основні етапи роботи над проектом"
http://www.mindomo.com/view?m=e8e595c9639d4a7796988a0ac04b706c
Джерела в Інтернеті:

http://nachalka.com/node/401 Організація роботи над проектами

Немає коментарів:

Дописати коментар